Hosthelmet AB

Driftverksamheten hos PromIT AB har överlåtits till Hosthelmet AB för att bättre kunna satsa på en specialisering inom området och för att bättre tillvarata kundernas behov. Överlåtelsen är ett led i utvecklingen att bli en större aktör inom hosting.

Gå vidare till Hosthelmet AB.