Funktionsområde Kommunikation och samverkanPromITs kommunikations- och samverkansfunktion är teknikobunden och sätter individ, roll, uppgift, kunskapsdelning och samarbete i fokus!

Informationsflödet ökar konstant och konsten att välja vad som skall kommuniceras, till vem, på vilket sätt och genom vilken princip och teknologi är svårt. Att på ett smärtfritt sätt integrera dessa lösningar i företagets processer, för att nå en maximal effekt, blir allt svårare. Att dessutom kunna göra aktiva val, som bottnar i den för företaget bästa funktionen och ekonomin, är heller inte helt lätt.

PromIT kan leverera en rollbaserad, sömlös och tydlig kommunikation och samverkansfunktion med utgångspunkt i företagets behov och aktiva beslut.

Vad kan ingå:

1.    Mail, kalender och aktiviteter

Mail, kalender och aktiviteter är ofta det vanligaste sättet att kommunicera på inom ett företag och fel använt kan det bli mer av en belastning än en tillgång. Vi ställer därför höga krav på mail- och e-postfunktionalitet gällande tillgänglighet och säkerhet men också att funktionen skall agera på ett för verksamheten passande sätt.

PromIT erbjuder möjlighet till:
a.    Mailtvätt och försvar mot skadliga e-postmeddelanden
b.    Stöd för att dela kalendrar, foldrar och e-postkonton med kollegor
c.    Obegränsat antal e-postkonton och alias
d.    Möjlighet att integrera mot portal/webb
e.    Möjlighet att integrera mot chatt/närvaro/voice och videokonferens
f.    Möjlighet att integrera mot affärssystem, projekthantering och säljstöd
g.    Global-, plats- och device-oberoende tillgänglighet
h.    Säker e-post
i.    Backup till separat brandzon
j.    Support

2.    Dokumentdelning/dokumenthantering


PromIT dokumenthanteringsfunktion kan vara en stor del av nyckeln till effektiv samverkan. Genom att jobba mot samma dokument i ett projekt eller i en affär och dela på belastningarna i en uppgift, oberoende av vart dina resurser sitter och jobbar, är mycket värt.

Att med hjälp av versionshantering kunna spåra förändringar över tid och gå tillbaka för att verifiera data, eller att ta upp en tidigare version och jobba vidare med, kan i många fall spara åtskilliga timmars arbete.

Att kunna söka fram dokument och information i dokument baserat på innehåll och författare och övrig data ger dina medarbetare helt nya förutsättningar att vara effektiva.

PromIT erbjuder möjlighet till:

a.    Gemensam area för dokumentdelning
b.    Versionshantering
c.    In- och utcheckning av dokument för säker editering
d.    Identitets- och datumkoppling till editerade resurs
e.    Metadata


3.    Video/chatt/närvaro/voice


Möjligheten att kommunicera allt mer sömlöst, vara device-oberoende och kommunicera i tvärgående principer genom fler teknologier är med från början.

Du kan därför nu enkelt organisera och effektivisera din kommunikation, och ha tillgänglighet till obegränsade och virtuella mötesplatser oberoende av utrustning och var du befinner dig. Du kan även koppla ihop funktionen med den befintliga videokonferensutrustningen.

Du kan också styra hur du vill bli kontakta i specifika situationer

Promit erbjuder, genom ett integrerat gränssnitt, möjlighet till:

a.    Videokonferens
b.    Tal
c.    Telefoni
d.    Närvarohantering
e.    Chatt

4.    Socialt media

Nu finns möjligheten att välja vilka delar i ett informationsflöde som man vill och bör vara en del av. Dina anställda som användare, deras roller, uppgifter och sätt att arbeta har blivit centrala för funktionen!

PromIT erbjuder möjligheten till:

a.    Prenumerera på förändringar i status på kollegor, projekt, dokument, artiklar, wikis, meshar, nyhetsbrev m.m. genom din roll, uppgift och identitet
b.    Styra tillgänglighet på egen information
c.    Söka kompetens och information genom metadata inom ramen för ditt företag
d.    Prioritera informationsvärde i dokument etc. genom värderingar av personer i din närhet
e.    Låta flera ta del av din nuvarande status för att hjälpa dig att lösa dina uppgifter
f.    Skapa utrymme för idéer genom att låta dem frodas i ett gemensamt forum
g.    Bygga en gemensam sanning genom att delegera aktiviteter och samverka runt en uppgift
h.    Förenkla och snabba upp lärande i verksamheten
i.    Skapa regeluppfyllnad

5.    Webb

Webben har i allt större utsträckning blivit gränssnittet mot massan!
Möjligheterna är stora och mediet tillåter en mycket anpassad form av informations- och systemåtkomst.

PromIT webb baseras på budskap, målgrupp, målperson, uppgift, behov, och levereras oftast i någon av formerna:

a.    Intranät
b.    Extranät
c.    Publik webb
d.   Webbaserat verksamhetssystem
e.    Projektplats
f.    Säljstöd

PromIT webb låter dig sprida och dela information och bilder samt visa och skapa tillgång till delar av dina verksamhetssystem.

PromIT webb kan infattas av och integrera med allt från:

a.   Innehållshantering
b.   Dokument och ärendehantering
c.   Projekt och portfoliohantering
d.   Business Intelligence
e.   Affärssystem
f.   E-post, kalendrar och aktiviteter

6.    Utbildning

7.    Support


VÄXELNUMMER

Tel 010-70 80 900
E-post info@promit.se

SERVICE DESK

Tel 0771-70 70 80
E-post servicedesk@promit.se

PromIT AB I BÅSTAD

Ängelholmsvägen 263
269 42 Båstad
Karta

PromIT AB I MALMÖ

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Karta