Funktionsområde SäkerhetEn allt större hotbild gör det svårt att med egna resurser täcka säkerhetsbehovet. PromIT upprätthåller säkerheten på en för din verksamhet relevant nivå!

Tillhör du den kategori av våra kunder som har en begränsning i hur länge din IT kan vara otillgänglig innan den påverkar din förmåga att driva verksamheten?

Inget skapar lika plötsligt och i så stor omfattning lika mycket sårbarhet när det inte längre finns, som information! Få saker verkar dessutom vara så svårt att få gjort vad gällande IT som en bra och snabbt återläsningsbar backup!

Strömmen av nya virus och skadlig kod ökar stadigt och många förlitar sig mer och mer på att funktioner för Antivirus och Malware enbart, ska kunna lära sig vad som är skadligt och vad man skall kunna lite på i form av länkar, exekverbara filer, bilder etc. och sedan åtgärda hoten på ett tillräckligt bra vis!

Varje användare, dokument, system och applikation bör skyddas på ett sätt som går ut på att säkerställa dess individuella behov av informationssäkerhet. Detta skall också ställas i ljuset av praktiska saker som tillgänglighet och kostnad.

Katastrofsäkring blir allt vanligare då våra IT-funktioner allt oftare blir affärskritiska och våra kunder känner att man behöver försäkra sig.

Kontinuitetsplanering och katastrofsäkring går ut på att ha kartlagt vilka krav som ställs i ett katastrofläge från verksamheten och förankra dem i en plan med rutiner och åtgärder i relation till risk och kostnader.

PromIT säkerhetsfunktion tar höjd för de individuella behoven i vår kunds lösning oavsett sammansättning av användare, moln, applikation och system.

Vad kan ingå:

 1. Backup och återläsning
 2. Övervakning och åtgärd
 3. Definitionsuppdatering
 4. Källidentifikation
 5. Proaktiva rutiner
 6. Kartläggning
 7. Driftmöten
 8. Extra kopior i PromIT-miljön för att ytterligare höja säkerheten
 9. Automatisk spegling av affärskritisk information till ytterligare en sekundär geografisk plats
 10. Överföring av data i informationstunnel med hög kryptering
 11. Automatiskt utskick av statusrapporter
 12. Avstämning av ev. incidenter månadsvis
 13. Incidenthantering
 14. Kontinuitets- och katastrofplan
 15. Säkerställande av felande överlapp, upptid och svarstid
 16. Drifttagande av katastrofmiljö med tidssäkring
 17. Definierbara servicenivåer
 18. Olika former av redundans i sekundär miljö
 19. Geografiskt och demografiskt spridda siter

VÄXELNUMMER

Tel 010-70 80 900
E-post info@promit.se

SERVICE DESK

Tel 0771-70 70 80
E-post servicedesk@promit.se

PromIT AB I BÅSTAD

Ängelholmsvägen 263
269 42 Båstad
Karta

PromIT AB I MALMÖ

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
Karta